Search User Login Menu
Tools
Close
Close

SERVICIOS CONCERTADOS

Servei d'orientació professional

Servei d'orientació professional per al col•lectiu de persones amb diagnòstic en salut mental i amb especials dificultats d'inserció laboral

El Servei d'orientació professional està adreçat a persones que tenen un diagnòstic de salut mental. Es fometna l'autonomia de la persona mitjançant processos de formació i d'acompanyament personalitzat i d'estructures adaptades a les seves necessitats. Desenvolupem aaspectes peronals i professionals que impulsin a la persona a aconseguir i mantenir una feina amb què pugui desenvolupar-se com a membre actiu de la comunitat.

Els serveis que oferim a través del Programa són:

 • Disseny i desenvolupament d'Itineraris Personalitzats d'Inserció.
 • Informació sobre plans i programes d'ocupació sobre processos de selecció.
 • Assessorament sobre tècniques de cerca de feina.
 • Informació sobre com millorar posició al mercat de treball.
 • Intermediació Laboral.

Les persones destinatàries son persones amb diagnòstic de salut mental i amb dificultats especials d'inserció laboral, inscrites al SOIB com a demandants d'ocupació.

L'horari d'atenció es de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hrs., a la seu d'APFEM al C/Canonge Joan Planells 1-3. 07800 Eivissa.

Per accedir, s'ha de demanar cita previa, a més de adjuntar la següent documentació:

 • DNI
 • Targeta de demandant d'ocupació.
 • Resolució de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% o informe psiquiàtric emès per l'Àrea de Salut Mental del Servei de Salut Pública.

Les dades de contacte son les següents:

 • Marina Gómez
 • Tfn: 613000352
 • Mail: insercionlaboral.apfem@gmail.com

Aquest servei està promogut pel SOIB i compta amb el finançament del Fons Social Europeu Plus. La inversió total per any és de 108.559,23€.

 

x
Back To Top